Image Image Image Image Image

Welkom op mijn portfolio! Ik ben Jeroen van der Weide, afgestudeerd masterstudent Industrial Design Engineering aan de Universiteit Twente. Neem gerust een kijkje op mijn portfolio om te zien welke projecten ik gedaan heb.

Scroll to Top

To Top

Featured Projects

Sensory Incongruity and Surprise in Product Design Sensory Incongruity and Surprise in Product Design Sensory Incongruity and Surprise in Product Design Sensory Incongruity and Surprise in Product Design Sensory Incongruity and Surprise in Product Design

By Jeroen van der Weide

On 27, Jun 2012 | In | By Jeroen van der Weide

Sensory Incongruity and Surprise in Product Design

Er bestaan verschillende theorieën om verrassingen en gedragsveranderingen bewust in producten te ontwerpen. Deze technieken zijn toegepast binnen dit project waarin een oplossing voor het probleem dat te veel fietsers door rood rijden wordt bedacht. Er is voor gekozen om de drukpaal van een verkeerslicht een verrassende uitstraling te geven zodat meer mensen op de knop zullen drukken. Daarnaast zal er muziek afgespeeld worden als er op de knop is gedrukt zodat het voor de fietser aangenamer wordt om te wachten. Aan de hand van scenario’s zijn er hypothesen opgesteld om de gewenste effecten te kunnen testen.

Voor het uitvoeren van deze test is er een prototype gemaakt en een vergunning aangevraagd bij de gemeente Utrecht. Door middel van een nulmeting en een meting met het prototype zijn de hypothesen aangenomen of verworpen. De vernieuwde drukpaal zorgde voor een duidelijke verbetering van de stemming van de fietsers. Relatief reden minder fietsers door rood maar het verschil was niet significant genoeg om aan te kunnen nemen dat het daadwerkelijk effect heeft gehad.